Dodatkowe wskazówki i funkcje pomocne przy superimpozycji

 • Kolejność wskazania punktów nie ma znaczenia. Możesz wskazywać je naprzemiennie (raz w oknie górnym, raz w dolnym) tworząc kolejne pary lub wskazać szereg punktów najpierw na modelu górnym a potem szereg ich odpowiedniku w oknie dolnym. Ważne jest aby ich ilość wskazanych punktów w oknie górnym i dolnym była taka sama.
 • Jeśli korespondujące ze sobą punkty są ustawione w zbyt odległych od siebie miejscach aplikacja postrzega to jako błąd i reaguje wyświetleniem komunikatu

  chapter_05_009.png
  Taki błąd często występuje jeśli omyłkowo punkt postawiony zostaje na dalszym planie. Aby sprawdzić cyz punkt został postawiony na właściwym fragmencie powierzchni wystarczy troche obrócić widok. W razie potrzeby łatwo możesz skorygować położenie punktu używając metody "przeciągnij i upuść".
 • W dowolnym momencie możesz usunąć ostatnio postawiony punkt. Służą do tego osobne ikony dla górnego i dolnego widoku w widoku Superimpozycja. Ikona "Wyczyść punkty" usunie wszystkie ustawione punkty.
 • Aby ułatwić sobie dostęp do wewnętrznych części czaszki przy stawianiu punktów mozesz wyłaczyć wyswietlanie jej części.

  chapter_05_010.png
 • Czasami efektywność wykonania superimpozycji można weryfikować zmniejszajac przezroczystość części modelu O3DM. Wtedy widać rozbieżność pozycji na przenikających przez siebie modelach.