Dołączanie modelu uzębienia (O3DM), pozycjonowanie (superimpozycja)

Wczytaj model uzębienia używając funkcji Plik->Otwórz plik modelu O3DM. Wczytany model umiejscowi się w okolicach środka ekranu. Należy go umiejscowić tak aby pokrywał się z częścią modelu czaszki. Służy do tego moduł superimpozycji. Kliknij na ikonę w głównym pasku narzędzi aby uaktywnić widok superimpozycji.

chapter_05_001.pngCały proces pozycjonowania polega na wskazaniu serii odpowiadających sobie punktów na modelu uzębienia (O3DM) i czaszki (DICOM). Aplikacja "DDS-Pro" posiada narzędzia ułatwiające ten proces. Pozycjonowanie można przeprowadzać na modelu czaszki jako siatki 3D lub jako objętościowy podgląd modelu(wolumenu). Tryb wyswietlania wolumenu jest bardziej elastyczny, pozwala na zmiany wartości progowych filtrowania w czasie pozycjonowania, zmianę trybu wyświetlania powierzchni czy szybkie wyłączanie połówek modelu. Oczywiście pozycjonowanie z użyciem modelu jako siatki 3D jest możliwe i sam proces wygląda identycznie.

chapter_05_002.jpgPowyższy screenshot pokazuje stan tuż po wczytaniu modelu O3DM. Jak zapewne zauważyłeś zmieniony został tryb wyświetlania na objętościowy podgląd modelu ( ikona "Pokaż wolumen" ). Możesz stosować ten tryb wyświetlania, z którym w danej chwili pracuje ci się wygodniej.

Kluczową rolę w pozycjonowaniu modelu uzebienia O3DM ogrywa możliwie precyzyjne wskazanie par punktów na obydwu modelach - okna: okno modelu uzębienia O3DM i okno modelu głównego (patrz obrazek powyżej). Aby łatwiej odnajdywać korespondujące ze sobą lokacje w obydwu oknach powiększ obydwa modele i ustaw je w podobnej pozycji. Nastepnie włącz połączenie transformacji widoku dla obydwu okien.

chapter_05_003.jpgOd teraz obrót, przesunięcie lub powiększenie jednego z okien spowoduje taką samą zmianę w drugim. Oczywiście w każdej chwili tryb połaczonych transformacji można włączać i wyłączać. Wskażmy pierwszą parę punktów. Obróć jeden z modeli tak aby widzieć ostatni ząb prawej górnej ćwiartki. Za pomocą prawego przycisku myszy wskaż punkty na górnym i dolnym widoku. Kolejność nie ma znaczenia.

chapter_05_004.jpg


Wskazówki:

chapter_05_005.jpg

Pozycję punktu możesz w każdej chwili skorygować. Gdy przesuniesz kursor myszy nad punkt ikona kursora zmieni się informując, że możesz zmienić pozycję tego punktu chwytając go za pomocą lewego lub prawego przycisku myszy. 

Aby zwiększyć dokładność wskazania na dolnym modelu (stworzonego z obrazów DICOM) zmieniaj wartość dolnego progu filtra aby uzyskać możliwie największy wymiar zęba. Plik O3DM jest w tym wypadku wzorcem. Ustawieniami filtra spróbuj uzyskać mozliwie niską wartość tak aby rozmiar zęba odpowiadał wielkością jego odpowiednikowi w górnym oknie. Zazwyczaj próbuje się uzyskać możliwie duży rozmiar zęba obniżając dolną wartość progową filtra do momentu kiedy ząb nie zaczyna być przysłaniany przez wyłaniającą się tkankę miękką. Zbyt wysoka dolna wartość progowa powoduje wnikanie w strukturę zęba. Wskazanie punktu w tej sytuacji odpowiadałoby punktowi ulokowanemu pod powierzchnią zęba (wewnątrz tkanki kostnej).


Do właściwego spozycjonowania modelu O3DM potrzebne są minimum 3 wskazane w ten sposób pary punktów. Oczywiście czym więcej tym lepiej, jednak w równym stopniu na jakość pozycjonowania wpływa dokładność wskazania tych par punktów. Wskażmy kolejne 2 pary punktów. Parę nr 2 na wierzchołki prawej górnej "2", parę nr 3 na wierzchołku lewej górnej "2".

chapter_05_006.jpgManipulując wartością progową filtra staraj się uzyskać podobny zarys kształtu zębów na których chcesz wskazać punkty do tego z modelu O3DM. Jak widzisz po precyzyjnym ustawieniu 3 par punktów model O3DM jest w zasadzie właściwie spozycjonowany - kształty uzębienia w oknie hybrydowym pokrywają się. Dla pewności dodajmy jeszcze jedną, czwartą parę. Tym razem wskażemy ją na ostatnim zębie lewej górnej ćwiartki. Punkty pary nr 4 spróbuj wskazać oglądając uzębienie od wewnątrz jamy ustnej. Tutaj pomocne może być wyłączenie wyświetlania połowy modelu (ikona "Pokaż prawą część wolumenu"). Dostęp do powierzchni pożądanego zęba modelu O3DM ułatwisz sobie wyłączając wyświetlanie żuchwy. Przejdź do zakładki Objects 3D i wyłącz znacznik przy obiekcie "Żuchwa".

chapter_05_007.jpgPo wskazaniu punktów czwartej pary model dopasował się idealnie. W oknie hybrydowym model O3DM pokrył się z Volume preview model więc nie ma już potrzeby dodawania kolejnych par punktów. Pozycję modelu można dodatkowo zweryfikować zwiększając przezroczystość modelu O3DM (obserwuj pokrycie dwóch modeli przy zmianie położenia suwaka przezroczytości dla siatki 3D szczęki lub żuchwy).

Na tym etapie możesz zatwierdzić uzyskaną pozycję - kliknij na ikone "Pozycjonowanie". Po kliknięciu jedyną zmianą widoczną na ekranie będzie zmiana pozycji modelu O3DM w jego oknie. Od teraz model O3DM jest gotowy do wykonania na nim kolejnych operacji.

chapter_05_008.png

Indywidualne pozycjonowanie połówek modelu O3DM

Jeśli model O3DM został wykonany dla sytuacji w której szczęka i żuchwa znajdują się we właściwej pozycji względem siebie obowiązuje procedura postępowania opisana powyżej - wskazuje się jedną serię odpowiadających par punktów na modelu O3DM i objętościowym podglądzie modelu i nie ma znaczenia gdzie wskazywane są kolejne punkty. Moga być wskazywane naprzemiennie na szczęce i żuchwie. Taka sytuacja ma miejce gdy badany tomografem pacjent ma w tym samym czasie umieszczony na uzębieniu materiał plastyczny do pobrania wycisku. Ów wycisk jest podstawą do wykonania modelu O3DM i gwarantuje zachowanie właściwej pozycji szczęki i żuchwy względem siebie i czaszki.

Jeśli jednak model żuchwy i szczęki został dostarczony osobno, lub nie ma gwarancji że ich pozycja względem siebie jest poprawna powinieneś wykonać osobną superimpozycję dla szczęki i żuchwy. W tym celu włącz tryb osobnej superimpozycji:

chapter_05_011.png

W trybie osobnej impozycji wskazujesz punkty w widoku w którym wyświetlany jest model O3DM tylko na jednej z połówek albo na szczęce albo na żuchwie. Na przykład po postawieniu pierwszego punktu na szczęce program blokuje mozliwość postawienia punktu na żuchwie. Oczywiście w dolnym widoku gdzie wyświetlany jest volume preview model wskazujesz korespondujące punkty dla każdej pary. Po wskazaniu pary dla jednej z połówek modelu O3DM kliknij na ikonę "Pozycjonowanie". Pozycjonowana połówka przyjmie nową pozycję. Następnie wskaż zestaw par punktów dla drugiej połowy i analogicznie kliknij na ikonę "Pozycjonowanie", aby spozycjonować drugą część.