Edytor implantów

W zależności od wersji aplikacja może być wyposażona w moduł do projektowania implantów i prowadnic wiertniczych. Implanty mogą być dostarczone wraz z modelem jako jego integralna część (jeden plik .o3s) lub mogą byc zaprojektowane od podstaw w aplikacji "DDS-Pro". Przejdź do zakładki "Implanty" aby uzyskać dostęp do opcji związanych z implantami.

Zależnie od producenta implanty dentystyczne dostępne na rynku moga się od siebie różnić, jednak ich ogólna budowa jest podobna. Każdy zespół implantu składa się ze śruby (nazywanej często implantem), wspornika i korony zęba.

chapter_09_001.pngNarzędzia, którymi dysponuje program zostały zaprojektowane w oparciu o tok postępowania, który skrótowo przedstawiony jest na schemacie poniżej.

chapter_09_002.jpg

chapter_09_003.jpgProces wiercenia z użyciem twardej tulei pełniącej rolę prowadnicy dla wiertła. Odpowiednia wysokość tulei ogranicza głębokość wprowadzenia wiertła, tak aby powtały otwór odpowiadał wysokości umieszczanego w nim implantu.

  1. Fragment obszaru szczęki/żuchwy przed montażem implantu. Prowadnica wiertnicza to element generowany w "DDS-Pro". Jest czymś w rodzaju odlewu, dla którego rdzeniem jest szczęka/żuchwa wraz z ulokowanymi implantami. Pełni on rolę pozycjonera w procesie wiercenia otworu pod implant.
  2. Insert to wirtualny element pomocniczy, który rezerwuje przestrzeń dla tulei pozycjonującej. Tuleja jest z kolei elementem wprowadzającym wiertło we właściwej pozycji w czasie wiercenia otworu pod implant. Działanie insertu w "DDS-Pro" sprowadza się do wycięcia otworu w prowadnicy. Po wycięciu otworów element ten staje się tym co dalej będziemy nazywać prowadnicą wiertniczą.
  3. Jak widać na rysunku wygenerowany został otwór o średnicy Inserta. Posiada on pewną wysokość, którą można określić w opcjach przy procesie generowania prowadnicy wiertniczej znajdujących się w zakładce o tej samej nazwie.
  4. Zespół implantu przed umieszczeniem w kości szczęki/żuchwy.
  5. Implant z koroną zęba po montażu.

Każdy zespół implantu figuruje na liście jako pojedynczy obiekt. Jednak składa się on z trzech elementów : implant, insert, wspornik. Ich wyświetlanie w oknach widokowych jest zależne od stanu checboxów w zakładce "Implanty".

chapter_09_004.jpgW przypadku widoku DICOM implanty przedstawiane są symbolicznie za pomoca kolorowych linii. W tymże widoku możliwy jest podgląd strefy bezbieczeństwa implantu. Jest to minimalny obszar wokół implantu zapewniający jego stabilność po osadzeniu. Na rysunku poniżej jest oznaczony czerwoną linią.

chapter_09_007.pngImplanty sa integralną częścią pliku modelu. Model przysłany od innego użytkownika może zawierać już zdefiniowane i spozycjonowane implanty aczkolwiek możliwe jest również zaprojektowanie ich od początku. "DDS-Pro" wyposażony jest w moduł do projektowania symbolicznych implantów. Program posiada własną bibliotekę implantów. Jest ona związana z samą aplikacją nie z modelem. Wczytując różne modele cały czas masz dostęp do tej samej biblioteki implantów. Może ona być powiększana przez projektowanie implantów od podstaw jak również włączanie do niej implantów z plików które są wczytywane do programu. Aby dołączyć implant wczytanego modelu do biblioteki kliknij prawym przyciskiem myszy na odpowiedniej pozycji na liście implantów i wybierz opcję "Importuj wybrane implanty do biblioteki".

chapter_09_005.pngPo zaimportowaniu implant pozostaje w bibliotece nawet po wczytaniu innego modelu. Pozycje z biblioteki możesz usunąć za pomocą ikony "Usuń". Uzycie opcji "Usuń" z menu kontekstowego powoduje usunięcie implantu z auktualnie wczytanego modelu.

chapter_09_006.pngW prosty sposób możesz podmienić implanty które zostały dostarczone z modelem na własne znajdujące się w bibliotece. W tym celu kliknij prawym przyciskiem myszy na wybrany implant z listy i wybierz opcję "Zamień". Program wyswietli okno z listą wyboru implantów z biblioteki.

Jeśli chcesz po prostu dodać do modelu implant z biblioteki kliknij na ikonę "Generuj". Aktualnie wybrana pozycja biblioteki to implant który zostanie dodany do listy implantów widocznych w oknie edytora, a tym samym dodany do modelu.

chapter_09_008.pngDodany implant pojawi się w oknie roboczym i teraz możesz spozycjonować go podobnie jak każdy inny obiekt.

Dodawanie implantu w trybie widoku 3D może wymagać dodatkowej pracy jeśli chodzi o pozycjonowanie. Znacznie łatwiej dodać implant w widoku DICOM. Kliknij w dowolnym miejscu widoku DICOM i wybierz z biblioteki implant który ma być dodany.

chapter_09_013.jpgUmieszczony w widoku implant wymaga pozycjonowania. Zrobisz to metodą "przeciągnij i upuść". Chwytając za środek symbolu możesz go przemieszczać, natomiast obracasz go chwytając za krańce jego osi długiej.

chapter_09_014.jpgSymbole implantów sa również wyświetlane w widoku panoramicznym (więcej na temat widoku panoramicznego znajdziesz w rozdziale 2).

chapter_09_015.jpgTworzenie nowego implantu

Aby rozpocząć projektowanie nowego implantu kliknij na ikonę "Twórz". Otworzy sie okno kreatora implantów.

chapter_09_009.pngKażdy z elementów zespołu implantu edytuje się jako osobna warstwę. Warstwę do edycji wybierasz za pomocą rozwijalnej listy "Warstwa implantu". Większość pól kreatora jest dość intuicyjna w obsłudze i nie wymaga głębszych wyjaśniej. Ponadto zmiana parametrów skutkuje natychmiastową zmianą rysunku schematycznego.

Tworzenie implantu zaczyna się od nadania mu nazwy, wybrania warstwy do edycji spośród: implant, abutment, insert. Kolejnym krokiem jest ustalenie liczby segmentów i ostatecznie edycja każdego z nich. Aby mieć podgląd wszystkich warstw zaznacz checkbox "Pokaż wszytskie warstwy". Aktualnie wybrana warstwa jest wyświetlana w kolorze czerwonym.

chapter_09_011.pngJeśli któraś z warstw powinna być przesunięta od podstawy bazowej względem pozostałych warstw nadaj odpowiednią wartość parametrowi "Przesunięcie warstwy".

chapter_09_010.pngW każdej chwili możesz dokonać zmian w parametrach implantu należącego do biblioteki. W tym celu kliknij na ikonę "Edycja".

chapter_09_012.png

Pamiętaj, że zmiany w trybie edycji dotyczą elementu biblioteki który był wybrany w momencie kliknięcia na ikonę "Edycja". Zmiany dokonane w trybie edycji nie będą widoczne w implantach w oknie roboczym. Jeśli chcesz zmodyfikować implant egzystujący w oknie roboczym musisz najpierw zaimportować go do biblioteki (o ile jeszcze go tam nie ma), dokonać zmian, a nastepnie dodać do sceny i podobnie zpozycjonować, lub użyć funkcji "Zamień".