Manipulacja widokami i obiektami

Wyswietlane obiekty ulokowane są w przestrzeni którą umownie w terminologii 3D nazywa się sceną. Możliwe transformacje można z grubsza podzielić na te które dotyczą sceny i te które dotycza obiektów. Jest to zasadnicza różnica. Jeśli chcesz obejrzeć obiekt od innej strony nie powinieneś obracać obiektu tylko obrócić widok. W rzeczywistości manipulacja widokiem polega na zmianie pozycji wirtualnej kamery umieszczonej w scenie. Pozwala to na przybliżanie, obracanie i przesuwanie widocznego obrazu bez ingerencji w strukture obiektu. Podstawowe operacje dotyczące manipulacji widokiem są dostępne z poziomu paska narzędzi. Są to rotacja widoku, przesuw widoku w płaszczyźnie ekranu i przybliżanie/oddalanie widoku. W widoku DICOM możliwe jest dodatkowo przybliżanie/oddalanie wszystkich okien synchronicznie.

chapter_02_011.pngWarto znać również opcje szybkiego dostępu do wyżej wymienionych funkcji. Mianowicie, w dowolnym trybie manipulacji widokiem możesz przybliżyć/oddalić widok używając rolki myszy. Możesz też przesunąc widok na zasadzie przeciągnij i upuść trzymając wciśniętą rolkę myszy.

chapter_02_012.pngJest również 6 predefiniowanych pozycji widoku które możesz nadać dla aktywnego okna lub przywrócić domyślne pozycje za pomoca ikony "Reset widoku".

chapter_02_013.pngJeśli chodzi o manipulację obiektami to dostępne są opcje translacji oraz rotacji obiektu. Jako, że obrót następuje zawsze wokół jakiegoś punktu (środek obrotu), możesz ustalić jego położenie.

chapter_02_014.pngMożesz obracać obiekt wokół jego własnego środka obrotu lub centrum globalnego układu współrzędnych. Decyduje o tym stan checkboxa "Używaj środka obrotu".

chapter_02_015.pngPrecyzyjnych transformacji możesz dokonywać również poprzez wpisywanie wartości w odpowiednich polach numerycznych. Możesz zwiększyć/zmniejszyć wartości o 1 lub 10 jednostek używając klawiszy jak na rysunku poniżej.

chapter_02_016.png

Przycisk "Reset transformacji" przywraca położenie obiektu ze stanu przed wykonaniem transformacji.