Podział ekranu

Ekran programu jest podzielony w następująy sposób:

chapter_02_001.pngMenu daje użytkownikowi dostęp do wszystkich opcji oferowanych przez program.

Pasek narzędzi umozliwia daje szybki dostęp do najczęśniej używanych funkcji
Obszar roboczy to miejsce gdzie wyświetlany jest model i wykonywanych jest wiekszość operacji 
Panele służą do pomocy, informacji i kontroli. Jest 8 paneli. Można przełaczać się między nimi zakładkami usytuowanymi z boku panelu. Część paneli może byc wyłączona odpowiednią ikoną lub z poziomu menu głównego: Okno->Pokaż/Ukryj wszystkie zakadki.

Wszystkie panele i grupy przycisków sa dokowalne. Uzytkownik może rozmieścić je według własnych preferencji. Dokowalne elementy mogą być przesuwane używając techniki "przeciągnij i upuść" za pomocą uchwytu pokazanego na rysunku poniżej. Oto przykład zmienionego układu.

chapter_02_002.jpgPanele "DDS-Pro":

Filtry

Tutaj znajdują się narzędzia potrzebne do stworzenia siatki 3D z serii obrazów DICOM.

Frankfort

Narzędzia potrzebne do wyznaczenia płaszczyzny Frankforta.

Objekty 3D

Zakładka "Obiekty 3D" zawiera listę elementów (obiektów) z których składa się model ( np. żuchwa, czaszka, nerwy ). W tej zakładce możesz zaznaczyć podobiekty, zmienić ich nazwę, kolor, widoczności, stopień przezroczystości lub utworzyć grupy z wybranych obiektów. Znajdują się tu również narzędzia do szukania najlepszego dopasowania między dwoma analizowanymi obiektami.

Chirurgia

Tutaj znajdują się narzędzia do podziału obiektów poprzez cięcie płaszczyzną lub ścianami graniastosłupa.

Artykulator

Zakładka "Artykulator" pozwala na rotację i przesunięcie części żuchwowej względem części szczękowej. Możesz odejrzeć transformację jako animację. 
Dokładny opis tego modułu znajduje się w dalszej części tego podręcznika.

Szyna

Tutaj znajdują się opcje do przygotowania szyny transferowej bazującej na kształcie łuku zębowego. Wygenerowany wycisk może być zapisany jako plik w formacie .STL i wydrukowany na drukarce 3D. Jest używany do zapewnienia właściwego pozycjonowania łuku zębowego w trakcie rzeczywistego zabiegu chirurgicznego.

Pomiary

Tutaj znajdują się narzędzia do wykonania podstawowym pomiarów takich jak dystans między dwoma punktami, między punktem a powierzchnią czy pomiaru kąta. 
Można tu również zdefiniować płaszczyzny pomocnicze i prowadnice.

Implanty

Opcje służące do tworzenia symbolicznych implantów i elementów potrzebnych do mocowania implantów w prawdziwym dziąśle.

Wiercenie

Generator obiektu, który replikowany jest jako rzeczywisty obiekt za pomocą wydruku 3D. Jego zastosowanie umożliwia wygodne wprowadzenie wiertła na właściwą pozycję przy procesie wykonywania otworów pod implanty.

Zdjęcia

Część programu, która obejmuje operacje związane z wykonaniem zrzutów ekranowych oraz zarządzaniem zdjęciami, zrzutami ekranowymi.

Poszczególne części interfejsu możesz ukryć/pokazać z poziomu menu:

chapter_02_003.png