Docinanie siatki obiektu, moduł "Chirurgia"

Aplikacja posiada proste narzędzia do podziału siatki modeli poprzez cięcie płaszczyznami. Pamiętaj, że działa ona tylko z obiektami które stanowią już siatkę trójkątów ( pozycje widoczne na liście w zakładce "Obiekty 3D"), nie zadziałają one na objętościowym podglądzie modelu, który zbudowany jest z voxeli.

Przejdź do zakładki "Chirurgia". Najprostsze użycie tego narzędzia polega na wskazaniu pojedynczego punktu, który jest bazą do utworzenia płaszczyzny tnącej. Kliknij na przycisk Dotnij płaszczyzn obiekt 3D i wskaż prawym przyciskiem myszy punkt na obiekcie, wyznaczając w ten sposób pozycję w której utworzy się płaszczyzna tnąca. Utworzona płaszczyzna tnąca znajduje się w pozycji prostopadłej do ekranu i dlatego nie jest od razu widoczna. Obróć dowolny z widoków 3D (może być ten sam w którym wskazywałeś punkty) aby zobaczyć podgląd płaszczyzny tnącej. Położenie płaszczyzny możesz łatwo skorygować . Umieść kursor myszy nad punktem wskazania ( na rysunku oznaczony numerem 1) i przeciągnij go w nowe miejsce używając techniki "przeciągnij i upuść".

chapter_04_007.pngPojedyncza płaszczyzna tnąca służy do szybkiego podziału obiektu 3D na dwie części - górną i dolną. W zakładce "Chirurgia" uaktywniają się 2 przyciski - Dotnij (górna część) Dotnij (dolna część). Wybranie któregokolwiek z nich powoduje podział obiektu na 2 części poprzez odcięcie jego części zdefiniowaną płaszczyzną. W zależności od tego który z przycisków zostanie użyty - nowopowstała górna lub dolna część zostaje ukryta w oknie roboczym. I to w zasadzie jedyna różnica w ich działaniu. Część, która została utworzona przez odcięcie otrzymuje nową domyślną nazwę, która stanowi kolor odcietego obiektu. Tak więc odcięta część nie jest natychmiast usuwana, jest jedynie ukrywana. Jeśli jesteś pewien że nie będziesz jej potrzebował możesz ją oczywiście usunąć (opcja "Usuń obiekt" w menu kontekstowym listy obiektów).

chapter_04_008.pngWróćmy na chwilę do momentu wskazania pierwszego punktu. (Jeśli wykonałeś powyższe kroki w celach treningowych, możesz wrócić do stanu przed podziałem modelu uzywając funkcji "Cofnij" - klawisz CTRL+Z. Po wskazaniu pierwszego punktu wskaż drugi w dowolnym miejscu. Drugi punkt daje większą swobodę w usytuowaniu płaszczyzny, która nie musi być prostopadła do płaszczyzny XY globalnego układu współrzędnych jak to miało miejsce w przypadku generowania płaszczyzny cięcia za pomocą tylko jednego punktu.

Tak jak w przypadku powyżej tutaj również masz możliwość korygowania położenia punktów wyznaczających płaszczyznę. Dodatkowo pojawia się obiekt pomocniczy do rotacji płaszczyzny. Trzy okręgi w różnych kolorach symbolizują trzy płaszczyzny możliwego obrotu. Gdy kursor znajduje się nad okręgiem otoczka kursora delikatnie podświetla się w kolorze płaszczyzny obrotu nad którą aktualnie sie znajduje. Aby obrócić płaszczyznę cięcia kliknij na symbolu płaszczyzny rotacji (jeden z trzech okręgów) i trzymając wciśnięty przycisk myszy możesz obracać płaszczyznę cięcia. Aby zwiększyć precyzję i wygodę obrotu oddal (cały czas trzymając wciśnięty przycisk) kursor od obiektu pomocniczego. Spowoduje to wydłużenie promienia obrotu i wtedy większy skok przesuwu myszy będzie rotował płaszczyznę o mniejszy kąt.

chapter_04_010.pngA co jeśli dodasz kolejny punkt ? Wtedy program przechodzi w tryb wycinania bryłą. 3 punkty (trójkąt) i więcej (wielokąt) tworzą kontur który stanowi bazę graniastosłupa tnącego. W płaszczyznach podstaw graniastosłupa obiekt nie jest docinany i powinny znaleźć się poza obrębem modelu docinanego. Program zresztą wyświetli stosowne ostrzeżenie jeśli taka sytuacja będzie miała miejsce. Podstawy graniastosłupa można odsunąć chwytając za punkty oznaczone etykietami "Frontalna" i "Tylna". Po zdefiniowaniu konturu grabniastosłupa jego podstawy pokrywają się na ekranie i zarówno graniastosłup jak etykiety są niewidoczne. Wystarczy obrócić widok aby się pokazały. Oczywiście działają wcześniej omówione zasady dotyczące modyfikacji położenia punktów tworzących kontur i rotacji elementu docinającego.

chapter_04_011.pngW trybie docinania graniastosłupem aktywują się 2 inne przyciski w zakładce "Chirurgia" - Dotnij (wewnętrzna część) Dotnij (zewnętrzna część). Podobnie jak w przypadku docinania płaszczyną obiekt dzielony jest na dwie części z tym że podział siatki obiektu nastepuje wzdłuż ścian graniastosłupa.

chapter_04_012.png