Obiekty 3D - generowanie siatki, zarządzanie, docinanie (moduł "Chirurgia")

Jeśli uważasz, że przygotowany objętościowy podgląd modelu jest gotowy do przekształcenia go w siatkę 3D wybierz w kontenerze "Twórz obiekt 3D" (zakładka "Filtry") rozdzielczość siatki obiektu, który ma być zbudowany. Opcja "Wysoka" zapewnia wystarczającą dokładność do realizacji zadań w programie.

chapter_04_001.pngKliknij przycisk Twórz aby utworzyć model 3D. Rozpocznie się proces generowania siatki modelu z malutkich trójkatów. Taka struktura obiektu umożliwi wykonanie na nim kolejnych operacji związanych z docinaniem, podziałem obiektu na mniejsze, zmianą kolorów. Jest poza tym bardziej przyjazna kartom graficznym, dzięki czemu obiekt będzie wyświetlany płynniej.

Objętościowy podgląd modelu jest ciągle dostępny i może służyć do generowania dowolnej liczby obiektów 3D. Na przykład używając dwóch róznych zakresów możesz utworzyć 2 obiekty reprezentujące odpowiednio tkankę miękką i kostną.

Aby zarządzać obiektami 3D przełącz się na zakładkę "Objekty 3D". Po wygenerowaniu obiektu na liście pojawi się nowa pozycja z domyślną nazwą nadawaną automatycznie przez program. Nazwa zawiera wartości progowe filtra, dla których wygenerowana została siatka 3D.

chapter_04_002.pngTuż po utworzeniu siatki 3D program wyświetla w oknie zarówno objętościowy podgląd modelu i siatkę 3D obiektu. Dla wygodniejszej pracy warto wyłączyć wyświetlanie objętościowego podglądu modelu. W razie potrzeby można go w każdej chwili włączyć. Chwyć za model w oknie 3D i poobracaj nim trochę przed i po wyłączeniu wyświetlania objętościowego podglądu modelu, żeby zobaczyć różnicę.

chapter_04_003.jpgDowolny obiekt na liście można dzielić na mniejsze. Jedną z możliwości podziału jest poszukiwanie fragmentów obiektu 3D które są ze sobą zespolone. Jest to bardzo prosta operacja pozwalająca na oddzielenie część siatki, która będzie przedmiotem twojej pracy od części niepotrzebnej oraz zanieczyszczeń powstałych przy gerowaniu siatki 3D. W zakładce "Objekty 3D" znajduje się przycisk Podziel obiekt. Po kliknięciu na niego program poprosi cię o wskazanie modelu do podziału. W zasadzie chodzi tu o wskazanie tej części obiektu, którą chciałbyś wyodrębnić.

chapter_04_004.jpgProgram podzielił model na 2 części. Pierwsza - składająca się z fragmentów siatki, które łączą się powierzchnią z miejscem wskazanym kursorem myszy i druga, której fragmenty siatki nie mają styczności ze wskazanym punktem. Po kliknięciu w miejsce pokazane na powyższym rysunku okazało się, że elementy kręgosłupa (jak również kilka innych mniejszych struktur) nie są zespolone z częścią szczękową. W związku z tym zostały przeniesione do nowo utworzonego obiektu. Nowo utworzony obiekt otrzymał domyślną nazwę "Orange", ma nadany odrębny kolor i został ukryty. Pierwszy obiekt wskazny przez kliknięcie ma spójną powierzchnię i nie podlega dalszym podziałom poprzez użycie funkcji "Split object". Natomiast obiekt "Orange" skupia w sobie szereg wysp - fragmentów siatki które nie są ze sobą połaczone. Używając funkcji "Split object" w stosunku do obiektu "Orange" spowodujesz jego dalsze rozdrobnienie. Zazwyczaj jednak nie ma to sensu, gdyż pierwsze użycie funkcji wyodrębnia pożądaną część obiektu i operacje na "odpadzie" nie wnoszą nic użytecznego.

chapter_04_005.jpgUkryj na ekranie obiekty, które nie będą ci potrzebne do dalszej pracy. Przejdź do zakładki "Obiekty 3D" i odznacz odpowiednie checkboxy. Możesz teraz usunąć ukryte obiekty. Kliknij prawym przyciskiem myszy na liście obiektów (zakładka "Obiekty 3D") aby wywołać menu kontekstowe i wybierz opcję "Usuń wszystk ukryte obiekty". Pamiętaj, że usuniete zostaną wszystkie aktualnie ukryte obiekty. Tak więc jeśli ukryłeś wcześniej inne obiekty, których nie chciałbyś usuwać, pokaż je na czas wykonania tej operacji.

chapter_04_006.png

Z poziomu powyższego menu możesz zmienić kolor i nazwę obiektu na który kliknąłeś. Możesz oczywiście usuwać obiekty pojedynczo używając opcji "Usuń obiekt" z tegoż menu. Przydatna może być opcje "Zduplikuj obiekt", szczególnie wtedy gdy zamierzasz wykonać na obiekcie operacje których wyniku nie jesteś do końca pewien. Warto je wtedy wykonywać na duplikacie zachowując w razie potrzeby oryginał. Tutaj znajduje się również opcja eksportu wybranego obiektu do formatu STLX (wewnętrzny format DDS-Pro). Więcej o ekporcie modeli znajdziesz w rozdziale "Pozostałe".