• slide
  • slide
  • slide

Generowanie szyny transferowej

Po korekcie chirurgicznej w programie "DDS-Pro" model przybiera nowy zmieniony kształt, przedstawiający docelowy kształt układu kostnego pacjenta po przeprowadzeniu rzeczywistego zabiegu. Cięcia chirurgiczne w rzeczywistości przeprowadzane są w tych samych miejscach co w programie "DDS-Pro". Jest to pewnego rodzaju wstepna symulacja rzeczywistego zabiegu. Ta symulacja ma tę zaletę, że uzyskany w programie kształt uzębienia po korekcji można utrwalić i wykorzystać w rzeczywistym zabiegu.

Przepływ pracy wygląda nastepująco: program "DDS-Pro" generuje szynę transferową na bazie ustawienia obiektów po korekcie chirurgicznej. Ów wycisk jest eksportowany jako plik zawierający dane geometryczne jego kształtu. Na bazie tego pliku drukowany jest rzeczywisty model 3D wycisku w skali 1:1. Wydruk 3D szyny jest nastepnie umieszczany w jamie ustnej pacjenta na czas zabiegu. Daje to pewność właściwego spozycjonowania elementów układu kostnego, które zostaną poddane korekcie położenia podczas zabiegu. Wydruk 3d wycisku jest w tym wypadku bazą na łuki zębowe i określa finalne usytuowanie uzębienia po zabiegu. Po właściwym ułożeniu pociętych w czasie operacji elementów względem wycisku są one trwale łączone.

Szyna transferowa generowana jest w taki sposób aby zęby mogły wsunąć się w otwory na nie przygotowane i zająć jednoznaczną pozycję. Przejdź do zakładki "Szyna" i kliknij przycisk Pokaż aby zobaczyć preview generowanego wycisku.

chapter_06_025.pngW przypadku gdy wycisk ma być umieszczony w jamie ustnej pacjenta staraj się minimalizowac wysokość generowanego wycisku. Nizszy wycisk będzie wygodniejszy do utrzymania w jamie ustnej, a nawet płytkie otwory będą wystarczające aby spozycjonować zeby. Wysokość generowanego wycisku ustalasz parametrami "Szczęka", "Żuchwa" w kontenerze Wysokość.

Szyna transferowa generowana jest równolegle do płaszczyzny wyznaczonej przez 3 punkty. Są one widoczne na rysunku powyzej. Jeśli chcesz zmienić położenie kątowe szyny porusz jednym z tych trzech punktów.

Program generuje objekt szyny gdzie negatyw kształtu zębów zamknięty jest w prostopadłościanie lub otoczony jest warstwą, która zbliżona jest kształtem do łuku zębowego i posiada minimalną grubość zapewniającą sztywność wydrukowanego obiektu (obiekty drukowane są drukarką 3D). W praktyce lekarskiej wykorzystuje się opcje minimalnej wastwy ("Kształt zęba").

chapter_06_026.jpgAby uniknąć sytuacji w której zęby nie mogą zając pozycji w wycisku ponieważ napotykają opór przy wsuwaniu zaznacz opcję "Wirtualne frezowanie". Uaktywnienie tej opcji powoduje, że wycisk generowany jest tak jakby zęby wchodziły w głąb obiektu usuwając materiał, który napotkały na swojej drodze. Poniższy rysunek wyjaśnia problem z którym można się zetknąć przy umieszczaniu zębów w wycisku.

chapter_06_027.png

OD 18 LAT DOSTARCZAMY
NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI USŁUGI I MATERIAŁY