Grupowanie obiektów w 2 główne części - część żuchwy i część szczęki

Przed operacją umieszczenia modelu O3DM w obszarze czaszki usunięta część modelu powstałego na bazie obrazów DICOM (część uzębienia) była łącznikiem między żuchwą a szczęką i kośćmi czaszki. Po usunięciu tego fragmentu siatki struktura geometryczna została w tym miescu rozdzielona. Co prawda figuruje na liście jako jeden obiekt ale są to już dwie odzielne struktury, które można zamienić na 2 osobne obiekty, co zresztą jest konieczne do wykonania dalszych operacji. Aby tego dokonać użyj omawianej wcześniej funkcji Podziel obiekt.

chapter_06_013.pngPrzy podziale program nadaje losowo nazwę i kolor nowo powstałym obiektom, jednak nie ma to w tym momencie znaczenia. Zanim je uporządkujesz połacz w grupy dolny łuk zębowy z częścią żuchwy i górny łuk zębowy z częścią szczękowo-czaszkową. Obiekty możesz łączyć w jeden używając opcji "Utwórz grupę z widocznych" dostępnej z poziomu menu kontekstowego z zakładce "Obiekty 3D" lub jako przycisk w tejże zakładce. Tak więc ukryj najpierw wszystkie obiekty próczy tych które tworzą część żuchwy a z pozostałych widocznych utwórz grupę.

chapter_06_014.pngTeraz pozostaw tylko te obiekty które utworzą część szczękowo-czaszkową i podobnie utwórz z nich grupę.

chapter_06_015.png

Na tym etapie model przygotowany jest do korekty chirurgicznej.