Osadzenie modelu uzębienia O3DM w modelu czaszki, korekta chirurgiczna.

Model uzębienia O3DM jest tworzony przy użyciu innej technologii i przynajmniej na obecnym etapie jest bardziej szczegółowy niż ten tworzony na bazie danych pochodzących z tomografu (pliki DICOM). Uzywając narzędzi do superimpozycji i docinania siatki 3D możesz zastąpić część modelu zbudowanego na bazie obrazów DICOM modelem O3DM. Taki model hybrydowy jest podstawą do przeprowadzenia korekty chirurgicznej. Proces przygotowania takiego hybrydowego modelu można podzielić na nastepujące czynności:

  • generowanie siatki modelu czaszki na podstawie dostarczonych obrazów DICOM (import zestawu DICOM, dopasowanie wartości progowych filtrów, wygenerowanie siatki 3D, usunięcie niepotrzebnych części utworzonej siatki)
  • wczytanie modelu O3DM i jego superimpozycja
  • wycięcie fragmentu siatki modelu czaszki w miejscu gdzie znajduje się spozycjonowany model uzębienia O3DM

W poprzednich rozdziałach znajdziesz informacje potrzebne do wykonania poszczególnych etapów. A oto przebieg wykonania ostatniego z etapów.

Istotną częścią modelu O3DM jest łuk zębowy z okolicznym obszarem dziąsła, natomiast podstawki pomocnicze już nie. Dlatego też lekarz wycina tylko interesujący go fragment używając metody docinania obiektu prostopadłościanem. Aby łatwiej odróżniać modele, które się ze sobą pokrywają zmienia ich kolor.

chapter_06_001.png

Staraj się tak ułożyć graniastosłup docinający aby obejmował tylko łuk zębowy. Nie powinien on przenikać przez elementy czaszki, które są znaczące przy dalszej korekcie. Pamiętaj, że docinane są wszystkie elementy widoczne. W tym operacja docinania przebiega przy 3 włączonych elementach ( czaszka, żuchwa, szczęka ). Nie ma znaczenia czy użyjesz przycisku Dotnij (wewnętrzna część) czy Dotnij (zewnętrzna część). Po docięciu trzeba wyświetlić wszystkie i usunąć niepotrzebne manualnie. A oto efekt cięcia 3 obiektów graniastosłupem usytuowanym jak na rysunku powyżej:

chapter_06_002.pngNa liście pojawiły sie 3 nowe objekty jako efekt podziału. Ukryj te elementy, które za chwile będą usunięte. Zostaw wyświetloną czaszkę i części łuku zębowego odcięte od postawek. Po ukryciu odpowiednich elementów na liście obiektów użyj opcji "Usuń wszystkie ukryte obiekty".

chapter_06_003.jpg

Korekta chirurgiczna

Na tym etapie model jest gotowy do przeprowadzenia dalszego podziału i wykonania korekty. Jest to stan pacjenta z momentu badania tomografem i wykonania odcisku uzębienia przed korektą. Koretka układu szczęka-żuchwa w aplikacji "DDS-Pro" odbywa się w kilku etapach:

  • oznaczenie kanałów nerwowych (opcjonalnie), dzięki wizualizacji nerwów lekarz wie w których miejscach może dokonać podziału obiektu tak aby nie uszkodzić nerwu
  • grupowanie obiektów w 2 główne części - część żuchwy i część szczęki
  • chirurgiczny podział obiektów i korekta położenia powstałych elementów
  • generowanie wycisku

Omówmy po krótce każdy z nich.