Oznaczenie kanałów nerwowych

Główne kanały nerwowe to elementy na które należy zwracać szczególną uwagę przy procesie cięcia. Dysponując obrazami DICOM można odszukać przebieg głównych nerwów i dodać symboliczny obiekt 3D, który pokazuje przebieg nerwu. Wymaga to pewnego doświadczenia w praktyce lekarskiej. Precyzja wskazania przebiegu nerwu zależy od właściwej interpretacji obrazów DICOM i znajomości anatomii czaszki. Oto proponowany sposób postepowania przy wyznaczaniu przebiegu kanału nerwowego. W przykładzie wyznaczony zostanie nerw żuchwowy.

Przejdź w tryb wyswietlania "Widok DICOM" i w zakaładce "Filtry" ustaw dolną wartość progową na minimum (Minimalna wartość = 16) dla wygodniejszej analizy obrazu. Powiększ wszystkie widoki około 3-krotnie tak aby przybliżyć obszar szczęki. Aby uzyskać równomierny stopień powiększenia możesz przesuwać 3 widoki równocześnie (ikona "Skaluj widok ->Wszystkie widoki", dostępna tylko gdy aktywne jest okno ze zdjęciem DICOM). Przy powiększaniu przesuwaj prawe górne okno tak aby dopasować widok jak na rysunku poniżej.

Wskazówka: Możesz przybliżać/oddalać widok poruszając myszą z wciśniętym lewym przyciskiem. Przy wciśniętej rolce myszy można widok przesuwać.

chapter_06_004.jpgPrzejdź w tryb powiększania pojedynczego okna i dopasuj pozostałe widoki tak (również przesuwając je i przybliżając), aby w dość dużym powiększeniu znalazł się w nich obszar wlotu kanału nerwowego w przedniej części żuchwy. W tym celu musisz również zmieniać położenie aktualnych płaszczyzn przekroju w DICOM views. W tym celu chwyć skrzyżowanie lini aktualnych przekrojów i przesuń je używając metody "przecignij i upuść". Możesz precyzyjnie położenie płaszczyzn przekroju w widoku DICOM za pomocą rolki myszki.

chapter_06_005.jpgW tym momencie możesz rozpocząć tworzenie obiektu nerwu. Przejdź do zakładki "Obiekty 3D", uaktywnij menu kontekstowe prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję "Twórz nerw". Na liście pokaże się nowy obiekt. Możesz zmienić jego kolor tak żeby dobrze się wyróżniał. Ustal tez jego średnicę na 2,0.

chapter_06_007.png

 

Obiekt nerwu budowany jest poprzez połączenie krzywą kolejno wskazanych punktów. Wskaż pierwsze 2 punkty jak na rysunku poniżej. Aby przejść w tryb wskazywania punktów tworzących nerw kliknij na ikonę "Wybierz punkt".

chapter_06_008.jpgTeraz przesuwając płaszczyznę niebieską w kierunku tyłu czaszki staraj się wyłapać zmiany w obrazie, które odpowiadają kanałowi nerwu. Mając aktywny lewy górny widok możesz przesuać płaszczyznę niebieską kręcąc rolką od myszki w przód. Kanał przejścia nerwu zidentyfikujesz jako ciemną plamkę w górnym prawym widoku. Jest to miejsce, w którym możesz wskazać kolejny punkt krzywej tworzącej obiekt nerwu. Jeśli zdaży się tak że w tym miejscu znajduje się linia symbolizująca płaszczyzny przekroju, możesz wyłczyć linie pomocnicze klawiszem Enterlub przesunć linie chwytając za punkt ich skrzyżowania. Kolejne punkty możesz dokładać w dowolnym z trzech widoków DICOM. W omawianym przykładzie taka sytuacja ma miejsce w górnym lewym oknie. W nim wskazany zostanie trzeci punkt.

Wskazówka: W pewnych sytuacjach wygodne może być ukrycie elementów interfejsu w aktywnym oknie. Możesz je włączać/wyłączać poprzez naciśnięcie klawisza Enter.

chapter_06_009.jpgPo wskazaniu kolejnych nowych punktów obserwuj wygląd obiektu nerwu w oknie 3D (prawe dolne). Jeśli jego przebieg (w sensie kształtu) jest nieprawidłowy możesz w każdej chwili zmodyfikować położenie puntów tworzących krzywą nerwa przesuwając symbole kolenych węzłów krzywej nerwu (żółte plamki) - po prostu chwytasz i przesuwasz żółtą plamkę obserwując zmiany w oknie 3D.

Na skutek wykonywania innych operacji (np. manipulacji widokiem) tryb stawiania punktów nerwu może zostać zdeaktywowany. Aby ponownie móc dokładać punkty tworzce nerw wywołaj menu kontekstowe prawym przyciskiem myszy na liście obiektów i wybierz opcję "Ustaw punkty nerwu". Po postawieniu 3-go punktu obiekt nerwu powinien wyglądać mniej więcej tak :

chapter_06_010.jpgW kolejnych krokach przesuwasz niebieską płaszczyznę w kierunku tyłu czaszki szukając na przekrojach DICOM miejsc które wskazują na przebieg kanału nerwowego. Punkty możesz stawiać w dowolnej częstotliwości. Nawet przy postawieniu tylko kilku punktów krzywa obiektu nerwu jest budowana na zasadzie interpolacji i jest wygładzona.

W czasie czynności budowania symbolicznego obiektu nerwu przydatne mogą być funkcje dotyczące manipulacji widokami DICOM. Możesz między innymi zwiększyć grubość analizowanej warstwy przekroju czy obrócić układ płaszczyzn przekrojowych pod pewnym kątem (patrz rozdział "Interfejs użytkownika"). Dzięki obróconemu widokowi przesuw przekroju może być realizowany prostopadle do przebiegu nerwu (niebieska płaszczyzna). Dodatkową korzyścią może być boczna projekcja kanału nerwowego. Przy odpowiednim położeniu czerwonej płaszczyzny przekrojowej da się uchwycić część jego przebiegu jako przekrój boczny (prawe górne okno).

chapter_06_011.jpgPo ustawieniu kolejnych punktów obiekt nerwu powinien wyglądać mniej więcej tak:

chapter_06_012.jpg