Linie pomocnicze

chapter_07_009.png

chapter_07_010.pngLinie pomocnicze są tworzone przez wskazanie 2 punktów na modelu. Linie pomocnicze nie mają ściśle zdefiniowanego przeznaczenia, ich użycie zależy od tylko od potrzeb i wyobraźni użytkownika. Mogą być na przykład użyte jako tymczasowy szkielet do wykonania serii pomiarów.

Opcje dotyczce linii pomocniczych są dostepne w panelu "Linie pomocnicze" ( zakładka "Pomiary"). Linie pomocnicze sThe options of guides are available in the "Measurements" panel (the tab "Guides"). dodawane przyciskiem "plus". Użytkownik może nadać linii pomocniczej własną nazwę klikajc prawym przyciskiem myszy na odpowiedni element listy.

Ilość zdefiniowanych linii pomocniczych nie jest ograniczona. Pamiętaj, że początkowy i końcowy punkt linii pomocniczej jest umiejscowiony na powierzchni modelu. W trybie dodawania kolejnych linii pomocniczych podobnie jak w przypadku innych funkcji programu możliwa jest szybka korekcja położenia tych punktów. Gdy kursor myszy znajduje się w pobliżu punktu definiującego linię pomocniczą ikona kursora zmienia się w symbol myszki komputerowej sygnalizując możliwość przesunięcia punktu po powierzchni na zasadzie "przeciągnij i upuść".

Linia pomocnicza jest przedstawiana ze zmienną grubością. W obszarze gdzie linia przechodzi model na wskroś jej grubość jest cieńsza.

chapter_07_011.png

Linie pomocnicze działają jak magnesy dla umieszczanych punktów pomiarowych. To znaczy, że pomiary mogą być wykonywane na liniach pomocniczych poprzez wskazywanie na nich punktów pomiarowych, jak też przez przesuwanie na nie wcześniej postawionych punktów pomiarowych. Nie można punktu pomiarowego w pustej przestrzeni.

Linie pomocnicze mogą się przydać do wykonania dowolnego dostępnego typu pomiaru. Kiedykolwiek system poprosi o postawienie unktu pomiarowego możesz umieścić go na linii pomocniczej. Możesz również mierzyć dystans wzdłuż linii pomocniczej jeśli zajdzie taka potrzeba.