Pomiary

W sekcji "Pomiary i płaszczyzny" znajdują się narzędzia do wykonania podstawowych pomiarów na modelu. Typ wykonywanego pomiaru ustala się klikając na odpowiednią ikonę w panelu lub przez wybór stosownej pozycji w menu głównym (sekcja "Pomiary").

chapter_07_012.pngOdległość między punktami

Jest to najprostszy pomiar odległości między dwoma wskazanymi punktami. Punkty wskazujesz prawym przyciskiem myszy na powierzchni lub liniach pomocniczych (patrz niżej - "Linie pomocnicze"). Po wskazaniu pary punktów na liście pomiarów pojawia się nowa pozycja - wynik pomiaru. Punkty krańcowe odcinka pomiarowego można w dowolnej chwili przesunąć. W tym celu przesuń kursor myzy nad jeden z punktów pomiarowych i gdy zmieni się kształ kursora (jak na rys. poniżej) przeciągnić i upuść ten punkt.

chapter_07_013.pngPogrubiona linia oznacza przejście linii pomiaru przez wolną przestrzeń, natomiast linią cienką oznaczony jest fragment gdzie odcinek pomiarowy przeszywa model.

Pomiar długości segmentu

Jest to pomiar sumaryczny linii składanej z prostych odcinków powstałych przez wskazanie kolejnych punktów:

chapter_07_014.pngOdległość punktu od płaszczyzny

Do wykonania tego pomiaru musi byc zdefiniowana przynajmniej jedna płaszczyzna. Po kliknięciu na ikonę wskaż punkt. Zmierzona zostanie odległość od tego punktu do aktualnie wybranej płaszczyzny.

chapter_07_015.pngPomiar kąta

Aby zmierzyć dowolny kąt musisz wskazać na powierzchni modelu 3 punkty które go tworzą. W sytuacji gdy wierzchołek kąta leży poza modelem pomocne będzie utworzenie linii pomocniczych (opisane poniżej) i zmierzenie kąta między nimi.

chapter_07_016.pngKąt między płaszczyznami

Ten pomiar określa kąt między dwoma płaszczyznami i sprowadza się do ich wyboru z rozwijalnego menu.

chapter_07_017.pngPomiar przesunięcia punktu referencyjnego

Jest to pomiar długości odcinka między wskazanym punktem a środkiem globalnego układu współrzędnych. Jako wynik pomiaru podawane są 3 rzuty tego odcinka na każdą z osi:

chapter_07_018.pngTen typ pomiaru służy głównie do pokazania przesunięcia względnego wskazanego punktu po wykonaniu jakiejś transformacji obiektu na którym wskazano punkt ( rotacja, translacja ). Innymi słowy daje informację o ile przesunął sie konkretny punkt na skutek przesunięcia czy obrót jakiegoś obiektu. Przesunięcie wzdłuż każdej osi wyrażają wartości w nawiasach:

chapter_07_019.png