Eksport do formatu STLX, import siatki żuchwy/szczęki w formacie STL

Każdy z pojedynczych obiektów figurujących na liście Objects 3D (nie dotyczy to grup obiektów) możesz zapisać w formacie STLX (wewnętrzny format DDS-Pro).

chapter_10_005.png 
 

STLX to format zapisu geometrii obiektów 3D używany jako pomost przy przenoszeniu danych między różnymi aplikacjami kompatybilnymi z DDS-Pro.

Jak wcześniej wspomniano siatkę szczęki/żuchwy generuje się na podstawie serii plików DICOM. Jeśli jednak posiadasz model 3D szczęki lub żuchwy to możesz go zaimportować do DDS-Pro. Importowany plik musi mieć format STL.

chapter_10_011.jpg