Narzędzia

Kilka dodatkowych opcji dotyczących pracy z programem znajdziesz w głównym menu pod pozycją "Narzędzia". Tam możesz na przykład zmienić język aplikacji, kolory niektórych elementów interfejsu oraz przypisać skróty klawiaturowe, które z pewnością przyspieszą pracę z programem. "DDS-Pro" ma przypisany domyślny zestaw skrótów klawiszowych, który oczywiście możesz modyfikować według własnych potrzeb.

chapter_10_006.png 
 

Aby przywrócić domyślny zestaw skrótów klawiszowych po doknonanych modifikacjach użyj przycisku "Przywróć domyślne".