Studium przypadku - porównywanie

Dobrą praktyką w śledzeniu postępu leczenia jest nagrywanie różnych studium przypadku w osobnych plikach. Umożliwia to w razie potrzeby łatwe porównanie zmian między dwoma odrębnymi etapami pracy dla konkretnego pacjenta. Aby porównać 2 różne studium wybierz z menu opcję Plik -> Otwórz przypadek do porównania:

chapter_10_001.png 
 

Jeśli pracujesz aktualnie z innym modelem program zaproponuje zapisanie ostatnio wykonanych zmian, ponieważ przejście w tryb porównania wiąże się z usunięciem niektórych informacji z pamięci programu. Na przykład grupa obiektów znajdująca się aktualnie w obszarze roboczym zostania scalona w jeden obiekt. Obiekt ten stanowi podstawę do porówania z innym wczytanym obiektem. De facto wczytywany jest projekt który może zawierać grupę obiektów, jednak tuż po wczytaniu w trybie porównania zostaną one podobnie scalone w jeden obiekt. Tak więc wynikowo na liście Objects 3D znajdą się 2 obiekty odpowiadające dwóm różnym studium.

chapter_10_002.png
 

Dla powyższych dwóch obiektów w trybie porównania część funkcji jest zablokowana. Można jednak dokonywać na nich transformacji i wykonać pomiary.