Zdjęcia

chapter_10_007.pngPrzechodząc do zakładki zdjęcia użytkownik może przeglądać zdjęcia które związane są z wczytanym modelem. Mogą to być zdjęcia dostarczone z modelem (obrazy wyników badań, zdjęcia RTG, itp.) jak również zrzuty ekranu wykonane w DDS-Pro. Wyświetlane są jako miniatury. Jednokrotne kliknięcie myszką zaznacza zdjęcie jako wybrane. Jeśli kursor myszy znajduje nad wybranym zdjęciem, to po chwili zostaje wyświetlony opis dla tego zdjęcia o ile wcześniej taki został wprowadzony. Podwójne kliknięcie na miniaturze wyświetli zdjęcie w oryginalnym rozmiarze.

Są one przechowywane w głównym katalogu aplikacji. Można wczytać również model z dowolnego katalogu na dysku. Obrazy z nim związane będą oczywiście wyświetlone. Jednak w folderze, z którego wczytano model mogą również znajdować się jakieś obrazy. Aby były widoczne należy zaznaczyć znacznik „Pokaż zdjęcia z katalogu pliku modelu”.

Do modelu można dowiązać obraz z dowolnej lokacji. Po kliknięciu przycisku „Dodaj zdjęcie” należy wybrać zdjęcie do załadowania z wybranej lokacji. Ukaże się okno z polami tekstowymi do wpisania nazwy obrazu pod jaką będzie figurował na liście miniatur oraz opisu.

Klikając na miniaturze zdjęcia wywołujesz menu kontekstowe z szeregiem dodatkowych opcji. Ich ilość jest różna w zależności od tego czy jest to zrzut ekranowy czy dodany plik obrazu. Znadziesz tutaj m.in. opcje do prostej edycji obrazu takie jak kadrowanie, obracanie czy lustrzane odbicia. Można dokonać tez prostej korekty jasności/kontrastu (opcja "Korekty").

chapter_10_008.png

Kalibracja

Dodany plik często należy skalibrować. Kalibracja w tym przypadku to proces przeskalowania obrazu, tak aby rozmiary elementów obrazu odpowiadały rozmiarom modelu. Aby otworzyć okno kalibracji kliknij prawym klawiszem myszy na miniaturze zdjęcia i wybierz opcję "Kalibruj". Cały proces kalibracji sprowadza się do wskazania na wczytanym rysunku odcinka o znanej długości i wpisaniu tejże w odpowiednie pole tekstowe.

chapter_10_009.png

Zdjęcie sytuacji na ekranie (zrzuty ekranu)

Podczas pracy z modelem, w dowolnym momencie można wykonać zdjęcie ekranu klikajc na odpowiednią ikonę w zakładce "Zdjęcia". Ta funkcja znacznie ułatwia omówienie konkretnej sytuacji przy pracy z DDS-Pro z innym użytkownikiem.

Przy zapisie zdjęcia można nadać własną nazwę i opis do wykonywanego zdjęcia ekranu a także zdecydować czy obraz ma być przypisany do pliku modelu czy zapisany we wspólnym katalogu ze zdjęciami. Proponowany jest domyślny rozmiar obrazu który obejmuje obszar roboczy O3DM bazując na aktualnej rozdzielczości ekranu. Rozmiar można zmienić, jeśli z jakichś przyczyn potrzebna jest większa dokładność wykonywanego zdjęcia, np do druku w dużym formacie. Zaleca się zmianę rozdzielczości przy zachowaniu proporcji domyślnie proponowanego rozmiaru (zaznaczony znacznik „Zachowaj proporcję”). W przeciwnym razie obraz będzie zniekształcony. Zdjęcie zapisywane jest w formacie JPG. Jakość zapisanego obrazu zależna jest od wartości suwaka „Jakość”. Jednak im lepsza jakość tym większy rozmiar pliku. Zaleca się ustawienie suwaka w pozycji 70-80% maksymalnej wartości. Jest to optimum, przy którym rozmiar pliku zdjęcia jest stosunkowo mały i strata jakości jest niezauważalna.