Wczytanie danych, formaty plików, rozpoczęcie pracy z programem.

Surowe dane potrzebne do rozpoczęcia pracy z aplikacją to zestaw plików graficznych DICOM. Jest to seria przekrojów (zdjęć X-ray) wykonana przy każdym elementarnym przesunięciu głowicy skanującej tomografu komputerowego. Na podstawie tych zdjęć aplikacja generuje model 3D. Oczywiście w każdym momencie możesz nagrać aktualny stan pracy na dysk jako plik o formacie .o3s używając funkcji z menu głównego: Plik->Zapisz przypadek jako.

.o3s to wewntęrzny format programu „DDS-Pro”. Zawiera w sobie skopaktowany zestaw obrazów DICOM i elementy, które powstały już w wyniku użytkowania aplikacji takie jak siatka 3d modelu, definicje implantów, zdjęcia itd. Plik .o3sjest formatem poddawanym bezstratnej kompresji dzięki czemu zestaw obrazów DICOM zajmuje zazwyczaj około połowę mniej miejsca na dysku. Ma to znaczenie przy przesyłaniu danych przez internet. Dlatego też zalecamy używania plików .o3s do wymiany danych między uzytkownikami programu. (Na przykład: zamiast wysyłać lekarzowi serię surowych obrazów DICOM lepiej wczytać je do programu „DDS-Pro”, nagrać jako plik używając opcji Plik->Zapisz przypadek jako i dopiero wysłać w ten sposób powstały pojedynczy plik. Będzie to z pewnością mniej kłopotliwe i zajmie mniej czasu).

Tak więc jeśli otrzymałeś plik .o3s (lub posiadasz na dysku wersje przypadków nad którymi wcześniej pracowałeś) do wczytania obiektu użyj opcji Plik->Otwórz przypadek. Natomiast jeśli dysponujesz surowymi obrazami przekrojów w formacie DICOM użyj opcji Plik->Importuj pliki DICOM. W tym przypadku zostaniesz poproszony o wskazanie lokacji plików DICOM. Wystarczy, że wskażesz jeden (dowolny) z nich i klikniesz przycisk "Otwórz"

chapter_03_001.png
...program spyta czy załadować wszystkie pliki DICOM z bieżącego folderu:

chapter_03_002.png
i na końcu poprosi o wybór jakości wizualizacji modelu wygenerowanego bezpośrednio ze zdjęć DICOM. Możesz spróbować wstępnie użyć "wysokiej jakości", jeśli okaże się że karta graficzna ma zbyt mało pamięci program wyświetli stosowny komunikat. Wtedy należy wczytać pliki DICOM ponownie i wybrać "standartową jakość".

chapter_03_007.png
Zazwyczaj będziesz chciał załadować wszystkie pliki. W pewnych określonych sytuacjach możesz jednak potrzebować konkretnego przekroju, wtedy wybierzesz "Nie" w powyższym oknie dialogowym.

Po załadowaniu całej serii plików DICOM (może chwilkę potrwać) program przechodzi w tryb wyświetlania "widok DICOM", w którym 3 z 4 dostępnych okien widokowych przedstawiają przekroje środka obiektu z 3 różnych stron. Prawe dolne okno jest przygotowane do wyświetlenia poglądowego modelu 3d. Jednak aby go wyświetlić musisz wcześniej zbudować objętościowy podgląd modelu klikając w ikonę "Pokaż wolumen".

chapter_03_003.jpgObjętościowy podgląd modelu jest prostym odwzorowaniem 3D zdjęć DICOM ułożonych jako warstwy w stosie. Używając rolki w myszce możesz przemieszczać się po stosie co sygnalizowane jest również na ekranie zmianą położenia lini symbolizujących płaszczyzny aktywnego przekroju.

chapter_03_004.jpgKażdy punkt na pojedynczym zdjęciu DICOM na określoną jasność. Jeśli jasność punktu mieści się w granicach określonych w kontenerze "Wartość progowa" zostaje on wyświetlony stając się częścią objętościowego podglądu modelu. Jasność każdego punktu na zdjęciu DICOM może przyjąć wartość z przedziału 0-4096. W rzeczywistości wartości te dla zdjęć wykonanych przez tomograf komputerowy odwzorowują dawkę zaabsorbowanego promieniowania na jednostkę objętości. Aby utworzyć model przedstawiający porządaną strukturę, musisz odfiltrować wartości, które nie są pożądane. Najniższe wartości najczęściej odpowiadają atmosferze, która też w niewielkim stopniu może pochłaniać promieniowanie. Domyślnie po uruchomieniu aplikacja przymuje wartości progowe odpowiednio 10 i 4000 co powoduje że zbudowany model jest mocno zanieczyszczony niechcianymi strukturami. Wystarczy, że zwiększysz wartość dolnego progu do około 300 i model powinien wyświetlać bardziej znajome kształty. Mniej więcej ta wartość odpowiada pochłoniętemu promieniowaniu dla tkanki miękkej.

Objętościowy podgląd modelu jest aktualizowany na bieżąco po każdej zmianie wartości progowych dla procesu filtrowania. Możesz je zmieniać używając wartości numerycznych w polach Minimalna wartość, maksymalna wartośćlub przesuwając lewą/prawą krawędź na wykresie statystyk występowania poszczególnych wartości. Chwytając lewym przyciskiem myszy za środek aktywnego zakresu możesz przesunąć ów zakres.

chapter_03_005.png

Możesz również wybrać jeden predefiniowanych zakresów używając rozwijalnej listy "Predefiniowane". Po wybraniu jednej z pozycji zakres można oczywiście doprecyzować.