Wstęp

"DDS-Pro" to aplikacja do analizy i wizualizacji 3D materiałów cyfrowych pochodzących z tomografu. Na bazie plików wejściowych ( seria plików graficznych przedstawiających kolejne przekroje badanej części jako zdjęcia X-ray ) aplikacja buduje podglądowy model 3d. Wbudowane narzędzie filtrowania pozwala wyodrębnić rodzaj tkanki ( kość, tkanka miękka ) i zbudować finalny model 3d który można poddać kolejnym modyfikacjom.

"DDS-Pro" obsługuje pliki aplikacji „O3DM”, która to operuje na modelu 3d uzębenia. Dokładność modelu uzębienia w O3DM jest wyższa niż ta uzyskana drogą przetwarzania zdjęć z tomografu komputerowego. "DDS-Pro" umożliwia dołączenie modelu z O3DM do modelu wygenerowanego w "DDS-Pro", dzięki czemu można uzyskać lokalnie większą dokładność odwzorowania.

Program zawiera kilka specjalizowanych modułów, które pozwalają między innymi na symulację ruchu zespołu szczęka-żuchwa, moduł chirurgii gdzie można zasymulować chirurgiczny proces podziału tkanki. Części modelu można przemieszczać tak aby uzyskać pożądany kształt na bazie którego można wygenerować następnie szynę transferową. Szyna transferowa wydrukowana na drukarce 3D służy docelowo jako forma wyznaczająca docelową pozycję korygowanych elementów w rzeczywistej operacji na pacjencie. "DDS-Pro" zawiera również moduł do wspomagający umiejscowienie implantów w łuku zębowym. Ostatecznie może też służyć jako narzędzie diagnostyczne, jest wyposażony w szereg narzędzi pomiarowych.

Program "DDS-Pro" został zaprojektowany w oparciu o pewien przepływ pracy (ang.workflow). Niniejszy podręcznik w pewnym stopniu koresponduje z proponowaną kolejnością prac. Oto jak wygląda modelowy sposób pracy w programie chirurgia:

  • import plików DICOM
  • ustalenie wartości progowych filtrów dla plików DICOM na podstawie których wygenerowana zostanie siatka 3D
  • wyznaczenie globalnego układu współrzędnych ( płaszczyzna Frankforta )
  • wczytanie modelu uzębienia O3DM i przygotowanie go do włączenia do modelu powstałego z serii plików DICOM
  • superimpozycja modelu O3DM ( osadzenie wczytanego modelu uzębienia w modelu czaszki )
  • utworzenie siatki 3D
  • podział siatki 3d do korekty chirurgicznej
  • korekta chirurgiczna - repozycjonowanie podobiektów
  • generowanie szyny transferowej

Możesz pracować według proponowanego przepływu pracy klikając na jego interaktywnym schemacie. Aby go uaktywnić zaznacz w menu "Okno" opcję "Przewodnik":

chapter_01_001.jpg

Klikając na kolejne sekcje interaktywnego schematu program będzie uaktywniał potrzebne tryby pracy.

chapter_01_002.png

Poszczególne etapy zostały dokładnie omówione w dalszej części instrukcji.