KURSY I SZKOLENIA
DLA TECHNIKÓW DENTYSTYCZNYCH I LEKARZY DENTYSTÓW

TEAMWORK to nasza strategia, którą kierujemy się prowadząc szkolenia dla lekarzy dentystów i techników. Pozwala to na pełne zrozumienie procedur i umożliwia doskonalenie współpracy pomiędzy obiema częściami zespołu. Nasze szkolenia dają możliwość spojrzenia na stomatologię estetyczną i pracę zespołowa z uwzględnieniem przekazywania informacji na linii lekarz-technik. Propagowana przez nas idea pracy zespołowej owocuje zwiększeniem efektywności i jakości pracy oraz otwiera nowe perspektywy rozwoju. Zapraszając po raz pierwszy do Polski światowej sławy wybitnych Wykładowców, chcemy przyczynić się do wzbogacenia wiedzy naszych lekarzy o innowacyjne zasady i nowe aspekty pracy w codziennej praktyce.