Wydruki

W dowolnym momencie pracy programu możesz wydrukować to co widać w obszarze roboczym. Po wybraniu opcji Plik -> Drukuj widok pojawi się okno podglądu wydruku w którym możesz ustawić podstawowe parametry wydruku takie jak orientacja czy jakość wydruku:


 

Jeśli pracujesz z ustawionym czarnym kolorem tła każdy wydruk może powodować szybsze zużycie tuszu/tonera. Jeśli przypadek nie wymaga czarnego tła możesz skorzystać z opcji wydruku z białym tłem. Druk będzie szybszy i zużycie materiałów eksplatacyjnych mniejsze.

chapter_10_004.png
 

Możesz również wykonać wydruk na zasadzie podsumowania pracy z konretnym przypadkiem. Jest to zestawienie wydruku wybranych elementów z porównaniem przed i powykonaniu zmian w programie oraz parametrów charakteryzujących te zmiany. Po wybraniu z menu opcji "Drukuj pomocnik chirurga" program wyswietli okno dialogowe, w którym należy wskazać poprzez wybór z listy:

  • obiekt stanowiący żuchwę
  • obiekty przed leczeniem
  • obiekty zmodyfikowane (po leczeniu)

Po dokonaniu wyboru program przez jakiś czas generuje dane potrzebne do wydruku.

chapter_10_012.jpg