Definiowanie płaszczyzny frankforckiej

Płaszczyzna frankforcka pełni rolę swego rodzaju globalnego układu współrzędnych dla czynności wykonywanych w aplikacji. Jej zdefiniowanie polega na wskazaniu 4 punktów na modelu zgodnie z jednym z dwóch dostepnych schematów.

chapter_03_006.jpgPo wybraniu jednego z dostępnych schematów wskaż punkty na modelu opierając się o rysunki poglądowe w panelu "Frankfort". Pozycje wskazanych punktów możesz korygować metodą "przeciągnij i upuść". Po zatwierdzeniu lokacji punktów przyciskiem "Gotowe" układ współrzędnych dla obiektu przyjmie nową pozycję.

chapter_03_007.jpg