HELP DESK DO SPRAW OPROGRAMOWANIA DO SZABLONÓW CHIRURGICZNYCH
Sylwia Pikuła -  tel.  515-242-955
Patryk Samman -  tel. 511 192 477
e-mail: szablony@natrodent.pl

 

Do pobrania 

Dentiq Guide - Manual -Eng
Dentiq Guide - Manual -PL