Nowoczesny Technik Dentystyczny Perfekcja modeli dzielonych - System Giroform

dr n. med. mgr lic. tech. dent. Arkadiusz Rutkowski

03_2013.jpg

Dokładność wykonania modelu znacząco wpływa na późniejsze funkcjonowanie danego uzupełnienia protetycznego u pacjenta i jest podstawą do uzyskania odpowiedniego stopnia spasowania do tkanek pola protetycznego oraz właściwych relacji okluzyjnych. Błędy powstałe na tym etapie będą przenoszone na kolejne, przyczyniając się do wadliwości protez, mogących działać traumatyzująco na układ stomatognatyczny pacjenta. Podstawowym materiałem pomocniczym stosowanym do sporządzania modeli wszelkiego typu (diagnostycznych, anatomicznych, roboczych itd.) jest gips dentystyczny.