ICMF - Proteza czaszkowo-szczękowo-twarzowa

ICMF to nazwa nadana gamie wyrobów medycznych, których celem jest zastąpienie i/lub rekonstrukcja ubytków czaszki szczękowo-twarzowej, spowodowanych urazem, guzem lub jakąkolwiek inną przyczyną, która doprowadziła do utraty funkcji w obszarach czaszki szczękowo-twarzowej.

Są to konstrukcje zaprojektowane dla konkretnego przypadku klinicznego.

Rozumiemy, że biologia i fizjologia są najważniejsze i że każdy projekt musi uwzględniać zachowanie mięśni, kości, nerwów i innych struktur przylegających do implantu. Wierzymy, że jest to jedyny sposób, aby rekonstrukcja odniosła sukces. Oprócz konstrukcji ważny jest również materiał, z którego wykonane jest uzupełnienie, który musi być dobrany zgodnie z przeznaczeniem i funkcją, do jakiej jest przeznaczony.

BoneEasy opracowało trzy produkty wykonane z różnych materiałów:

  • iCMF Ti (tytan)
  •  iCMF PEEK (polieteroetero-keton)
  •  iCMF AlO (tlenek glinu)