MESH4U - Sterowana regeneracja kości

MESH4U to niezawodne rozwiązanie do wzrostu kości, ze względu na swoją stabilność i zatrzymywanie materiału zastępczego w miejscu zaniku kości co jest kluczowe dla procesu regeneracji.

Produkujemy siatkę o różnych poziomach porowatości - 40%, 60% i 80% - kierując się zasadą możliwie najmniejszej ilości metalu wchodzącego w interakcję z kością i tkanką miękką.

Zalecamy wypełnienie wnętrza siatki mieszanką 50% autogenicznej kości i 50% substytutu kości preferowanego przez klinicystę. Obecność materiału autogenicznego który zawiera komórki kostne niezbędne do procesu regeneracji przyspiesza i  ułatwia proces.