IMPLANT HYBRYDOWY - Rehabilitacja atrofii szczęk

Implant Hybrydowy to wykonany na zamówienie implant szczękowo-twarzowy z tytanu klasy 5 (Ti6Al4V).
Jest projektowany na podstawie plików z tomograii komputerowej, z wykorzystaniem komputerowego wspomagania projektowania i wytwarzania metodą spiekania laserowego (SLM Selective Laser Melting).
Dzięki temu jest gwarancja idealnego dopasowania implantu do kształtu kości pacjenta.
Implant zostanie zamocowany do kości korowej za pomocą odpowiedniej liczby śrub do osteosyntezy, które są kluczowe dla eliminacji wszelkich mikro ruchów.  Śruby również są poddawane obróbce SLA (kwasem). Zarówno implant, jak i śruby mocujące podlegają rygorystycznemu protokołowi odkażania.
Rozwiązanie to jest wskazane do rehabilitacji jamy ustnej, z protezą stałą, w przypadkach klinicznych, w których resorpcja kości nie pozwala na zastosowanie konwencjonalnej rehabilitacji, takiej jak implanty śródkostne.
Pozycja zębów jest określana poprzez planowanie odwrotne, na podstawie nieprzepuszczających promieni rentgenowskich znaczników na zębach, które pacjent wykorzystuje podczas wykonywania tomograii komputerowej. Dokładny opis dostępny jest w protokole chirurgicznym.

Miejsca wyłonienia implantu, są określone z uwzględnieniem stref z największą możliwą ilością zrogowaciałego dziąsła i najmniejszą możliwą ilością tkanki mięśniowej lub jej przyczepów. Te cechy są fundamentalne dla powodzenia leczenia w dłuższej perspektywie.

Miejsca mocowania śrub do osteosyntezy dobierane są z uwzględnieniem obszarów o największej powierzchni kości korowej.

 • część kontaktująca z kością jest poddana obróbce kwasem (SLA)
 • część kontaktująca z tkankami miękkimi jest wypolerowana
 • możliwość wykonania przykręcanej protezy kompatybilnej z obecnie dostępnymi markami implantów
 • gwintowana powierzchnia łączników (M2) krótsza niż w obecnie dostępnych markach implantów
 • nie posiada blokady śrubowej;
 • łącznik Multiunit - proteza przykręcana;
 • śruby 2,0x13mm do mocowania jarzmowego wertykalnego
 • śruby samo-wiercące - lepsza stabilność płyty;
 • główki śrub wystające z płyty implantu;
 • trudniejsza technika chirurgiczna;
 • śruby typu „square head”
 • implant pełnego łuku, jeden kawałek
 • szablon do osteotomii z żywicy